Таримал шүр шигтгээтэй, үндсэн тагштай мөнгөн аяга

Тагш: Үндэс

Хийц: Цутгуур, таримал шүр шигтгээтэй

 

Description

Тагш: Үндэс

Хийц: Цутгуур, таримал шүр шигтгээтэй