Өлзий хээтэй, үндсэн тагштай мөнгөн аяга

Тагш: Үндэс

Хийц: Хөөмөл, өлзий хээтэй

Хэмжээ: 5

Description

Тагш: Үндэс

Хийц: Хөөмөл, өлзий хээтэй

Хэмжээ: 5