Хийморийн морь хээтэй, үндсэн тагштай, мөнгөн аяга

Тагш: Үндэс

Хийц: Хөөмөл, голдоо Хийморийн морь хээтэй

Хэмжээ: 5.5

 

Description

Тагш: Үндэс

Хийц: Хөөмөл, голдоо Хийморийн морь хээтэй

Хэмжээ: 5.5