Эмэгтэй мөнгөн бүс

Шигтгээ: Таримал оюу

Хийц: Утсан сүлжмэл

Хэмжээ: 110см

Орц: 140гр

Categories: ,

Description

Шигтгээ: Таримал оюу

Хийц: Утсан сүлжмэл

Хэмжээ: 110см

Орц: 140гр