Шигтгээтэй, үндсэн тагштай мөнгөн аяга

Тагш: Үндэс

Хийц: Шүр, номин шигтгээтэй

Description

Тагш: Үндэс

Хийц: Шүр, номин шигтгээтэй