Шигтгээтэй алтан сүлжмэл хаш аяга

Тагш: Хаш чулуу

Хийц: Утсан сүлжмэл, алтан суурьтай, мөнгөн дотортой, таримал шүр, номин шигтгээтэй

Хэмжээ: 1

Description

Тагш: Хаш чулуу

Хийц: Утсан сүлжмэл, алтан суурьтай, мөнгөн дотортой, таримал шүр, номин шигтгээтэй

Хэмжээ: 1