Мөнгөн бүс

Хийц: Утсан сүлжмэл мөнгөн бүс

Шигтгээ: Шүр, оюу, номин

Арьс: Үхрийн боловсруулсан ширэн дээр зүү ороосон

Орц: 350 гр

Description

Хийц: Утсан сүлжмэл мөнгөн бүс

Шигтгээ: Шүр, оюу, номин

Арьс: Үхрийн боловсруулсан ширэн дээр зүү ороосон

Орц: 350 гр