Мөнгөн бүс

Хийц: Цутгуурын хийцтэй, жаргалын найман морьтой, дөрвөн хүчтэн чимэглэлтэй мөнгөн тоногтой арьсан бүс

Арьс: Үхрийн боловсруулсан шир

Орц: 450 гр

Description

Хийц: Цутгуурын хийцтэй, жаргалын найман морьтой, дөрвөн хүчтэн чимэглэлтэй мөнгөн тоногтой арьсан бүс

Арьс: Үхрийн боловсруулсан шир

Орц: 450 гр