12 жил, эвтэй дөрвөн амьтантай мөнгөн аяга

МА-7 12 жил

Description

Тагш: Хуванцар

Хийц: Хөөмөл, Бөөрний хээ 12 жил, голын хээ эвтэй дөрвөн амьтан