Хорол хээтэй, тахилгатай Их гарын мөнгөн аяга

Хийц: Хөөмөл

Голын хээ: Хорол хээ

Бөөрний хээ: 8 тахил

Голч: 16 см

Орц: 260гр

 

Description

Хийц: Хөөмөл

Голын хээ: Хорол хээ

Бөөрний хээ: 8 тахил

Голч: 16 см

Орц: 260гр