Луутай мөнгөн аяга

Тагш: Хуванцар

Хийц: Луутай мөнгөн аяга

Хэмжээ: 15 см

Орц: 120гр

Description

Тагш: Хуванцар

Хийц: Луутай мөнгөн аяга

Хэмжээ: 15 см

Орц: 120гр