Шигтгээтэй, утсан сүлжмэл зандан аяга

Тагш: Улаан зандан

Хийц: Утсан сүлжмэл, шүр, оюу, номин чулуун шигтгээтэй

Description

Тагш: Улаан зандан

Хийц: Утсан сүлжмэл, шүр, оюу, номин чулуун шигтгээтэй