Дунд гарын мөнгөн аяга

Материал: 999′,960′ сорьцтой мөнгө, үндсэн тагштай.
Гар хийц, хөөмөл

Description

Монгол дарханы хөөмлийн аргаар ёроол, бөөрний хээг хийсэн. Үндсэн тагшийг маажиндсан, Ёроолдоо давхар хажтай, Дотрыг гараар цохьсон. Амсардаа хажтай