Ган хутга, савхны хослол

Description

Гэр болон хутганы ишин дээр мөнгөөр од хийсэн, алтан шармал, торгон хээтэй.