Алтан сүлжмэл аяга

Тагш: Үндэс

Шигтгээ: Шүр

Хийц: Утсан сүлжмэл алтадсан мөнгөн аяга

Хэмжээ: 16 см

Орц: 286 гр

Description

Тагш: Үндэс

Шигтгээ: Шүр

Хийц: Утсан сүлжмэл алтадсан мөнгөн аяга

Хэмжээ: 16 см

Орц: 286 гр