Алтадсан мөнгөн аяга

Тагш: Үндэс

Хийц: Хөөмөл торгон хийцтэй алтадсан мөнгөн аяга

Хэмжээ: 16см

Орц: 265гр

Description

Тагш: Үндэс

Хийц: Хөөмөл торгон хийцтэй алтадсан мөнгөн аяга

Хэмжээ: 16см

Орц: 265гр