Алтадсан мөнгөн аяга

Тагш: Хуванцар

Хийц: Хөөмөл алтадсан мөнгөн аяга, 12 жил эвтэй дөрвөн амьтантай

Хэмжээ: 13.5 см

Орц: 135гр

Description

Тагш: Хуванцар

Хийц: Хөөмөл алтадсан мөнгөн аяга, 12 жил эвтэй дөрвөн амьтантай

Хэмжээ: 13.5 см

Орц: 135гр