Олноор захиалга

Манай Мөнгөн талстынхан байгууллагын захиалгаар бэлэг дурсгалын болон бусад үнэт эдлэлийг олноор хийж үйлчилж байна.