Хүүхдийн бойтогны мөнгөн хонх

Эрт дээр үеэс уламжлагдан ирсэн хүүхдийн бойтогны хонхыг 925 сорьцтой мөнгөөр хийж хэрэглэгчдэдээ хүргэж байна.