Мөнгөн бүс

Хийц: Цутгуурын хийцтэй, мөнгөн тоногтой арьсан бүс

Шигтгээ: Таримал шүр

Арьс: Үхрийн боловсруулсан шир

Орц: 350 гр

Description

Хийц: Цутгуурын хийцтэй, мөнгөн тоногтой арьсан бүс

Шигтгээ: Таримал шүр

Арьс: Үхрийн боловсруулсан шир

Орц: 350 гр