Унагатай мөнгөн аяга

Тагш: Хуванцар

Хийц: Унагатай мөнгөн аяга

Хэмжээ: 12.5 см, 13.5 см

Орц: 74гр, 95гр

Description

Тагш: Хуванцар

Хийц: Унагатай мөнгөн аяга

Хэмжээ: 12.5 см, 13.5 см

Орц: 74гр, 95гр