12 жил, эвтэй 4 амьтантай мөнгөн аяга

Тагш: Хуванцар

Хийц: Бөөрний хээ 12 жил, голын хээ эвтэй дөрвөн амьтан

Орц: 178гр

Description

Тагш: Хуванцар

Хийц: Хөөмөл, Бөөрний хээ 12 жил, голын хээ эвтэй дөрвөн амьтан

Орц: 178гр