Нацагдорж хээтэй, үндсэн тагштай, мөнгөн аяга

Тагш: Үндэс

Хийц: Хөөмөл, Нацагдорж хээтэй

Хэмжээ: 6

 

Description

Тагш: Үндэс

Хийц: Хөөмөл, Нацагдорж хээтэй

Хэмжээ: 6