Шигтгээтэй алтан утсан сүлжмэл хаш аяга

Тагш: Хаш чулуу

Хийц: Утсан сүлжмэл, алтан суурьтай, мөнгөн дотортой, таримал шүр, оюу, номин шигтгээтэй

Хэмжээ: 5

Description

Тагш: Хаш чулуу

Хийц: Утсан сүлжмэл, алтан суурьтай, мөнгөн дотортой, таримал шүр, оюу, номин шигтгээтэй

Хэмжээ: 5