Үндсэн тагштай их гарын мөнгөн аяга

Тагш: Үндэс

Хийц: хөөмөл, бөөрний хээ 12 жил, голын хээ эвтэй 4 амьтан

Хэмжээ: 22см

Орц: 652гр

Description

Тагш: Үндэс

Хийц: хөөмөл, бөөрний хээ 12 жил, голын хээ эвтэй 4 амьтан

Хэмжээ: 22см

Орц: 652гр