Сүлжмэл мөнгөн бүс

Шигтгээ: Байгалийн бадмаараг

Хийц: Цутгамал

Хэмжээ: 110см

Орц: 139гр

Description

Шигтгээ: Байгалийн бадмаараг

Хийц: Цутгамал

Хэмжээ: 110см

Орц: 139гр