Үүлэн хээтэй мөнгөн аяга

Тагш: Хуванцар

Хийц: Бөөрний хээ үүлэн хээ, голын хээ морьтой

Description

Тагш: Хуванцар

Хийц: Бөөрний хээ үүлэн хээ, голын хээ морьтой