Алтан сүлжмэл аяга

Тагш: Хаш

Шигтгээ: Шүр

Хийц: Утсан сүлжмэл алтадсан мөнгөн аяга

Хэмжээ: 8.5 см

Орц: 120гр

Description

Тагш: Хаш

Шигтгээ: Шүр

Хийц: Утсан сүлжмэл алтадсан мөнгөн аяга

Хэмжээ: 8.5 см

Орц: 120гр