Алтаар шарсан их гарын мөнгөн аяга

Их гарын мөнгөн аяга
Алтаар шарсан, хөөмөл мөнгөн аяга

Description

Их гарын мөнгөн аяга
Алтаар шарсан, хөөмөл мөнгөн аяга